Dijital Sergi - Atatürk Üniversitesi
Detaylar

ÇEKİNCE

Çekince Sergisi Üniversitemizin Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana sanat Dalı Sanatta Yeterlik programında eğitimini sürdüren ÖYP’li Araş. Gör. Müsebbih Fındık Tütün’ün “Mahrem Mekan Olarak Bellek ve Çekmece İmgesi” isimli bitirme tezinin sonuç ürünüdür. Tezden çıkarsanması gereken ‘sanatsal-oluş’ formuna dönüşmüş ‘çekmece imgesi’ ile hemhal olunmaktadır; Sergide yer alan on yedi adet eser, ait olduğu bütünselliğe rağmen bulunduğu yere/konuma göre özerk ve kendi içine kapalı olan ‘çekmece’nin içinde barındırdıkları ile merak uyandıran iç sessizlik timsali türünden görsellik içerisinde sunulmuşlardır. İşlevi gereği çekilen (her) çekmece gibi içinde barınan sosyal/siyasal/ kültürel/ekonomik olan nesneleri bakışa sunan gürültülü bir zaman-mekân belgeliği olmak hakkındadırlar. Hem davetkâr hem de korunmacı yönüyle çekmece, ‘şimdi’nin mahfazasıdır. ‘Geçmiş’ten gelip ‘gelecek’e uzanmaktadır. Bu zamansallık, ‘çekmece’nin içinde barınana malik olanın saptadığı ehemmiyet ölçeğinde değer atfetmekte/sunmaktadır. Her izleyenin usunda/nazarında başkaca anlamlara evrilme, giderek anlam katmanlarına dönüş-e-bil-me potansiyeli olan ‘çekmece’ nesnel olduğu kadar, öznenin fiili durumu hakkındadır da. Çekince isimli bu sergi merak duygusuna sahip kişinin nesnesiyle kurduğu ilişkisi çerçevesinde hem kendisini araması/bulması hem de başkasını tanıması için yaratılacak fırsatları hatırlatma amacındadır. ‘Çekince’ kelimesi aracılığıyla, yapılan/yapılmakta olan/yapılacak olan fili bir duruma değin, deneyimlenmesi/kaçınılması/yitirilmesi/tevdi edilmesi/gözetilmesi gereken zamansallık vurgulanmıştır. (Çekmeceyi) -Çekince, kendi sınırını sınırsızlığa dönüştüren kolektif ruhu/bilinci diri tutan, bir bellekten birçok belleğe erişim olasılığını mümkün kılan (her)şey, kişisel verilerle bezeli özel (mahrem) mekânın kamusal mekâna açılımını teşvik etmektedir. Küratör: Prof. Fevziye EYİGÖR PELİKOĞLU

Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakülte Sergisi

Sergi ile ilgili eposta gönder