Dijital Sergi - Atatürk Üniversitesi
Detaylar

KaliKala Erzurum Kişisel Sergisi - Doç. Dr. Aslıhan Eroğlu

Kalîkalâ, kadim şehir Erzurum’un İslam kaynaklarında geçen ilk isimlerinden birisidir. Toprakları üzerinden İpekyolu’nun da geçtiği bu şehir, yüzyıllar boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, üzerinde kurulan devletlerin en güzel eserlerini günümüze kadar ulaştırmıştır. Bu kültür ateşi nesiller boyunca yanarken Erzurum kadınının da hayal kandilini tutuşturmuş, kendisine halı sanatında geniş bir yer bulmuştur. Birbirinden güzel motiflerin kullanıldığı halılar bazen evlerin duvarlarını, bazen ise saray odalarını süslemiştir. Her tasarım, meydana gelmeden önce bir hikayeye ve ilhama sahiptir. Bu serginin amacı; Erzurum sınırları içerisinde yaşamış olan medeniyetlerin sanat izlerini, günümüz sanat anlayışının soyut çizgisi ile harmanlayarak Halı sanatına taşımaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakülte Sergisi

Sergi ile ilgili eposta gönder