Dijital Sergi - Atatürk Üniversitesi
Detaylar

'KUŞ(-L)A DÖN(-ÜŞ)MEK'

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik programı öğrencisi Hatice Karaca’nın “Antropomorfik Bakış ve Sanatsal Metafor Olarak Kuş İmgesi” isimli tezinin paralelinde geliştirdiği yedi parçalı resim dizisinden oluşan sergimizde, ‘kuşa yönelim’, ‘kuş ile beraber’, ‘kuşa benzeş’, ‘kuşa dönüşme’, ‘kuş gibi oluş’, ‘kuşu insana dönüştürme’, ‘hem insan hem kuş, ne kuş ne de insan oluş’ vb. olasılıkları akla getiren eserler yer almaktadır. Sanatta kuş imgeleri, insan düşüncesinden kaynaklanan ‘iyi’ veya ‘kötü’ oluşun örnekleri şeklinde postmodern bir bakışla sürekli olarak yenilenmektedir. Birer özne olan kuş ve insan donanımına sahip bambaşka, kuş-insanın/ insan-kuşun (imgesel) yaşam alanında, rasyonel olarak düzenlenmiş dünya düzeninin biçimlendirilişinde etkili olacak öznenin ne türden bir varlığa dönüştüğü gözlemlenmektedir. Dönüştürücü güç olarak resim yapma eyleminin olanakları dahilinde tüm olasılıklar, dönüşümün kendisine göndermede bulunan ‘doğum-yaşam-ölüm’ denkliği üzerine kurulu var-oluş evreleri olarak anlam taşımaktadırlar. Böylelikle, serginin ana teması, metamorfik bir biçimlenişin değil, antropomorfik kuş imgesinde barınan ‘insan-oluş’la dopdolu bir içeriğin varlığına kafa yorma meselesi olarak belirginleşmektedir. Sunulmuş resimsel mekânlarda belli başlı sınırlılıklar vardır; kuşlardan ‘saka’ ve ‘papağan’, Türkiye coğrafyasında ‘Doğu Karadeniz’, ‘herhangi bir ev olma potansiyeline sahip kurumuş kan renginde Öklid mekâna ait kılınmış insanın kadın cinsi’ ve ‘görünmez olan ötekiler’… söz konusu resimlerin vazgeçilmez bileşenleri olmuştur. Tez Danışmanı ve Sergi Küratörü Prof. Fevziye EYİGÖR PELİKOĞLU

Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakülte Sergisi

Sergi ile ilgili eposta gönder